Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

dreamsneverdie
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamefir mefir
dreamsneverdie
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie
dreamsneverdie
Ludzie się zmieniają. Są różne stacje i różne perony. Każdy ma swój pociąg. Wie, w którym momencie skręcić, w którym się zatrzymać i kiedy jechać dalej. Tak, każdy ma swój pociąg. Troszczy się o jego ładunek. Emocjonalny. Przytula wagony albo odpina na kolejnej stacji. Wybiera inne. Drugie, trzecie, piąte.
Ja już się tego nauczyłam, że nic nie jest na zawsze
dreamsneverdie
4778 58a6
Reposted fromkarahippie karahippie viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir

October 16 2017

dreamsneverdie
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapastelowe pastelowe
dreamsneverdie
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
dreamsneverdie
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— czyjeś
Reposted fromtruustme truustme viapozakontrola pozakontrola
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viakotzmarsa kotzmarsa
dreamsneverdie
Ty. Płacząca w moich pieprzonych ramionach. Bo cię skrzywdziłem. To boli. Ty... unikająca mojego dotyku. Niepatrząca na mnie jak zawsze, tymi słodkimi, pełnymi szczęścia oczami. Boli. Cierpię jak skurwysyn, ale żadna część mnie nie boli na zewnątrz, jak wtedy, gdy ty cierpisz.
— Katy Evans – Mine
Reposted fromzenibyja zenibyja
dreamsneverdie
7224 d04c


(…) pewne rzeczy mogą się zdarzyć między ludźmi tylko w ciszy.
Reposted fromzenibyja zenibyja
dreamsneverdie
8418 ee7d
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow
dreamsneverdie
Chciałabyś śpiewać, tańczyć do rana i kochać się do śniadania, by jutro zacząć od nowa film
— Kuban, Mała Mi
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed
8419 f450
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow
dreamsneverdie
Trudno zapomnieć o kimś, kto dał Ci tyle do zapamiętania
Reposted fromthe-last-song the-last-song viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl