Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

dreamsneverdie
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
2607 7e93
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viamefir mefir
dreamsneverdie
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamefir mefir
dreamsneverdie
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamefir mefir
dreamsneverdie
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viamefir mefir
dreamsneverdie
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viamefir mefir
dreamsneverdie
- Jest, jak jest – powtarza. – Nienawidzę tego powiedzenia. Pozwala ludziom sobie wmawiać, że się pogodzili z czymś, z czym się nie da pogodzić.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
dreamsneverdie
Czasem możesz mieć gorszy dzień, ale to tylko dzień. Kolejnego poranka musisz wstać i spróbować na nowo iść do przodu.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
dreamsneverdie
6279 239f 500
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viamefir mefir
dreamsneverdie
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamefir mefir
dreamsneverdie
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
dreamsneverdie
6646 bed3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
dreamsneverdie
Strength. How did you find it when there was nothing to hold you together, to provide you with any ounce of real support?
— Ella Fields, Pretty Venom
Reposted frommefir mefir
dreamsneverdie
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola

July 12 2018

dreamsneverdie
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
dreamsneverdie
5634 f557 500
Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaidosk8 idosk8
dreamsneverdie
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaidosk8 idosk8
dreamsneverdie
W końcu doszłam w życiu do momentu, kiedy nie boję i nie wstydzę się powiedzieć, że niektórzy ludzie mnie po prostu nie obchodzą. Szczególnie ci, którzy zostawili mnie na rozstaju dróg z roztrzaskanym sercem. Drogę do bezpiecznego miejsca znalazłam. Możecie być spokojni. Kawałki serca zbieram do dzisiaj, ale ma się już całkiem dobrze. Rany się przecież goją. Bliznami nigdy się nie przejmuję. To nie czas na wielkie żale. To czas na działanie. Ludzie po latach milczenia, pytają się mnie - co słychać? Tak serio, to nie wiem co mam na to pytanie odpowiadać. Jak w kilku zdaniach mam opowiedzieć co się u mnie wydarzyło przez tak długi czas, kiedy zazwyczaj żeby opisać jeden dzień - brakuje mi słów. Obecnie należę do tej grupy osób, które po prostu nie pamiętają dlaczego ktoś zniknął z ich życia. Jeśli zniknął i nie był obecny, to widocznie miało to jakiś powód. Nie rozpamiętuję takich historii. I staram się nie analizować. Skupiam się na ludziach, którzy podali mi pomocną rękę, dali mi serce na dłoni i tysiące ciepłych słów, które zostały poparte czynami. Nie pielęgnuję złych wspomnień. Wolę mieć wewnątrz siebie pozytywne emocje i piękne myśli. Tak naprawdę to przecież jesteśmy tymi uczuciami, które mamy w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie
Sometimes with family, we aren’t allowed out of the boxes we were placed in when we were small. 
— Tarryn Fisher & Willow Aster, Jackal
Reposted frommefir mefir
dreamsneverdie
7712 54e2 500
FIRST RULE ABOUT SOUP. NEVER TALK ABOUT SOUP.
Reposted fromfadenb fadenb viapastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl