Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

dreamsneverdie
Nie żal Ci tych wszystkich wspólnie spędzonych lat?
— ...
Reposted frompozakontrola pozakontrola

June 21 2017

dreamsneverdie
"Takie jest życie, miłość jest, miłość przechodzi. Trzeba się rozejść i koniec."
~Kabaret Dudek
Reposted bypozakontrolaclerii
dreamsneverdie
"Zawsze powtarzała, że ludzie się zmieniają i odchodzą, kto by pomyślał, że sama będzie na tej liście."
dreamsneverdie
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
dreamsneverdie
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec

June 13 2017

dreamsneverdie
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaparafina parafina
dreamsneverdie
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
dreamsneverdie
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— dontforgot.moblo.pl
Reposted fromdontforgot dontforgot viapozakontrola pozakontrola
1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

dreamsneverdie
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
dreamsneverdie
Wpadam w histerię za każdym razem, kiedy po raz kolejny jestem zostawiana, paradoksalnie nie pamiętając chwil, kiedy ktoś był obok. Jak można za każdym razem tracić coś, czego nigdy się nie miało i dlaczego sam moment utraty wyjaławia zmysły?
— lovinne
dreamsneverdie

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
dreamsneverdie
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
A jak jest do dupy, to gdzie się składa  reklamację?
— ...

People don't notice your mistakes as much as you think.

Reposted fromrewywewy rewywewy viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viastarryeyed starryeyed

May 31 2017

dreamsneverdie
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
dreamsneverdie
cześć, jest mi źle  
— 02:54
Reposted fromprzemeksic przemeksic viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl