Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

dreamsneverdie
9434 7999
Czy chociaż raz, ktoś z nas coś więcej z siebie da.
Reposted fromzenibyja zenibyja

March 12 2018

dreamsneverdie
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 08 2018

dreamsneverdie
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
dreamsneverdie
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
dreamsneverdie
Nie możesz zapomnieć i po prostu cieszyć się życiem?
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamsneverdie
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23

March 02 2018

dreamsneverdie
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaKawaiiNamida KawaiiNamida
dreamsneverdie
1706 c418 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaflosik flosik
dreamsneverdie
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaToshi Toshi
dreamsneverdie
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viahavingdreams havingdreams
9168 01fe 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viavotrechloe votrechloe
dreamsneverdie
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
dreamsneverdie
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaiamnotarobot iamnotarobot
6879 da39
Reposted fromkostuchna kostuchna viamessinhead messinhead
dreamsneverdie
Przykro mi zupko, ale znowu przychodzę do Ciebie z pasmem nieszczęść.
— a myślałem, że coś się zmieni w tym jebanym 2018 roku.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viay-xcv-y y-xcv-y
dreamsneverdie
dreamsneverdie
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
dreamsneverdie
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl