Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

dreamsneverdie
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaparafina parafina

February 10 2018

dreamsneverdie
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaetraga etraga
dreamsneverdie
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaetraga etraga
dreamsneverdie
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viabluejane bluejane

February 08 2018

dreamsneverdie
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viaWilalena Wilalena
dreamsneverdie
2948 c97a 500
"Melancholia" by Albert György
Reposted fromgaiqus gaiqus viapanmrok panmrok
9548 8906 500
dreamsneverdie
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
dreamsneverdie

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaprzeblyski przeblyski
dreamsneverdie
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viafeliz feliz
dreamsneverdie
dreamsneverdie
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
dreamsneverdie
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viamefir mefir
dreamsneverdie
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
dreamsneverdie
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia.
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna.
— xalchemic.soup.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapastelowe pastelowe
dreamsneverdie

"Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać."

E. Kurzawa

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaparafina parafina
dreamsneverdie
7639 e2e4
Reposted frompastelowe pastelowe
dreamsneverdie
0981 af6e 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl