Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

dreamsneverdie
dreamsneverdie
Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. 
— Gabriela Zapolska

January 14 2020

dreamsneverdie
Nie da się być cały czas szczęśliwym.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamsneverdie
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
dreamsneverdie
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaviolethill violethill
dreamsneverdie
dreamsneverdie
9407 feb6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaviolethill violethill
dreamsneverdie
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaviolethill violethill
dreamsneverdie
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
dreamsneverdie
Kocham być wśród ludzi uśmiechniętych. Między tymi, którzy nie pytają się Ciebie ile zarabiasz, kto wygrał mecz piłkarski, albo które kolejne buty kupić. 
Kocham być wśród ludzi, którzy patrzą w oczy, lubią ciszę, i cenią każdego człowieka. Między tymi, którzy nie oceniają, nie krytykują, i nie narzekają.
Kocham być wśród ludzi, którzy kochają coś tworzyć, pisać, grać na instrumentach, śpiewać, którzy czytają. Którzy są prości, spontaniczni i pomagają innym. Między tymi, którym chodzi tylko o to, by się spotkać, podzielić się sobą i miło spędzić czas.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviolethill violethill
dreamsneverdie
0934 6811 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
dreamsneverdie
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatobecontinued tobecontinued
dreamsneverdie

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
dreamsneverdie
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vialekkaprzesada lekkaprzesada
dreamsneverdie
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viagraywall graywall
dreamsneverdie
Ale fizyczny ból to nic, to tak zwana pestka. Kiedy boli życie, mógłbyś mieć złamane wszystkie kości, a i tak najbardziej będzie boleć złamane serce.
— Magdalena Janikowska
dreamsneverdie
dreamsneverdie
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
dreamsneverdie
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viamyego myego
dreamsneverdie

“Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.”

— -Sigmund Freud-
Reposted fromveta veta viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl