Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

dreamsneverdie
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 vianiskowo niskowo
dreamsneverdie
2721 1236 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSilentForest SilentForest
dreamsneverdie
0273 16b7 500
dreamsneverdie
2988 4147 500
Reposted fromexistential existential viaSilentForest SilentForest
dreamsneverdie
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir via0 0
dreamsneverdie
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka via0 0
dreamsneverdie
3409 bc46 500
Reposted frompiehus piehus viaSilentForest SilentForest
dreamsneverdie
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid vialekkaprzesada lekkaprzesada
dreamsneverdie
1527 46c0 500
Reposted fromtfu tfu vialekkaprzesada lekkaprzesada
dreamsneverdie
dreamsneverdie
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
dreamsneverdie
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy vialekkaprzesada lekkaprzesada
dreamsneverdie
- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy, czyżby pan o tym nie wiedział? (...)
— Wiesław Myśliwski
dreamsneverdie
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky
dreamsneverdie
9971 e7db 500
Reposted fromPoranny Poranny viapastelowe pastelowe
dreamsneverdie
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamsneverdie
Aby poznać drogę, pytaj tych, którzy wracają, nie tych, którzy są za tobą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamsneverdie
Pamiętaj, każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujesz decyzję.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dreamsneverdie
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl